6. lekce:

Slovíčka: a hairbrush / a toothbrush / soap / shampoo / a towel / a duck

Otázky, odpovědi: Here´s your ....

Can you see ...?

Yes, I can. / No, I can't.

I wash my face/hands. / Myju si tváře/ruce.

I brush my teeth. / Čistím si zuby.

I brush my hair. / Kartáčuju si vlasy.

with soap and water / mýdlem a vodou

early in the morning / brzy ráno

bathtime / čas na koupání

click your fingers / lusknout prsty

touch your toes / dotknout se palce na noze

wink your eye / mrknout okem

see your nose / vidět si nos

5. lekce:

Slovíčka: a present / a card / a candle / a cake / a badge / a balloon

I´ve got ... / Já mám ...

Otázky, odpovědi: Is it a (bike)? / Je to (kolo)?

Yes, it is. / Ano, to je.

No, it isn´t. / Ne, to není.

How old are you? / Kolik je ti let?

I´m (seven). / Je mi (sedm).

I´m not (six). / Není mi (šest).

Happy birthday to you! / Všechno nejlepší k narozeninám.

Come and see! / Pojď se podívat!

Open it! / Otevři to!

4. lekce:

Slovíčka: a T-shirt / tričko, a skirt / sukně, a shoe / bota, a hat / klobouk, a jumper / svetr, a sock / ponožka, ( jeans / rifle, trousers / kalhoty)

Jednotné číslo: one red sock

Množné číslo: two red socks

My favourite T-shirt is green.

This is my favourite song.

Put on your trousers.

Take off your shoes and socks.

Otázky a příkazy: What color is it? / Jaké je to barva?

What color is Jack´s T-shirt? / Jakou barvu tričko Jacka?

What color are Polly´s jeans? / Jakou barvu mají kalhoty Polly?

What is your favourite...? / Jaké je tvé oblíbené ...?

3. lekce:

Slovíčka: a doll / panenka, a train / vláček, a car / auto, a plane / letadlo, a guitar / kytara, a drum / bubínek

red / červená, green / zelená, yellow / žlutá, orange / oranžová, pink / růžová, blue / modrá

(rozšiřující učivo: black / černá, white / bílá, brown / hnědá, purple / fialová, grey / šedá)

Beat the drum. / Bubnovat(tlouci) na bubínek.

Play the quitar. / Hrát na kytaru.

Drive the car. / Řídit auto.

Fly the plane. / Létat letadlem.

Otázky a příkazy: What color is this? / Jaká je to barva?

Find something ....(red). / Najdi něco... (červeného).

Color the car .....(red). / Vybarvi auto .... (červeně).

 2.lekce:

What´s in my bag? - písnička

Slovíčka: a bag / taška, a book / knížka, a ruler / pravítko, a pencil / tužka, a pen /pero, a pencil-case / pouzdro

one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

Yes. / Ano. No. / Ne. I don't know. / Nevím.

Thank you. / Děkuji.

funny faces / legrační obličeje

Otázky: What's this? / Co je to? It's (a pen). / To je (pero).

What's in my bag? / Co je v mé tašce? There's (a book). /Je tam (kniha).

How many (pencils)? / Kolik (tužek)? one pencil/two pencils

How are you? / Jak se máš? I'm fine.Thank you. / Mám se dobře.Děkuji.

How old are you? / Kolik je ti let? I'm (seven). / Je mi (sedm).

1. lekce:

Setkání s hlavními postavami Happy House: Mum, Dad, Polly, Jack, Daisy, Spike, Ruby, Otto

Pozdravy: Hello! Good morning! Goodbye!

Otázky: What's your name? / Jak se jmenuješ? I'm (+name). / Já jsem (+jméno).

Who's this?/ Kdo je to? It's (Jack). / To je (Jack).

Pokyny: Look. / Podívej se.

Listen. / Poslouchej.

Listen and point. / Poslouchej a ukazuj.

Listen and repeat. / Poslouchej a opakuj.

Sit down. / Posaď se.

Stand up. / Postav se.

Open your books at page.../ Otevřete knihy na straně...

Slovíčka: 

window / okno                               It's a (happy) house.

door /dveře                                    Here's a (window).

roof /střecha

floor /podlaha