v pátek 7.6. budeme psát závěrečnou práci z matematiky (příklady typu : 56+7, 42-8, 6.3, 24:3, slovní úloha - o více/méně, porovnávání, počítání se závorkami), 10.6. z ČJ (párové souhlásky, i/y, velká písmena, vyhledat podstatná jména a slovesa ve větě, seřadit slova podle abecedy) a ve středu pololetní diktát

3.6. ČJ str.40+41/1,2   M 62/1,2,3+naučit násobky 5, ČJS ústně jsme odpovídali na otázky 54/1-9+ jsme dokončovali třídní herbář rostlin

27.3. M do str. 27, 28/2, ČJ str.23, písanka str.5

26.3. M do str.26, ČJ do str.22

1.3.ČJ procvičování spodoby mimo učebnice, M do str. 15 mimo cv.8, čítanka zpívající domeček

28.2. Písanka do 39, čítanka 94, ČJ PS do str. 13, M do str. 14

do ČJS přinést po prázdninách papírové hodiny-z loňska. Nekupujte nové, ať si děti nakreslí na papír ciferník, ručičky stačí 2 špejle nebo pastelky (pokud nenajdete loňské)

Přes prázdniny číst každý den svou knížku, odpočívat, hrát si a užívat si s rodinou:) Přeji vám krásné prázdniny

15.2.M PS str. 10 ( str. 11-dobrovolně, jen, kdo se chce procvičit) ČJ do str. 12

13.2.  do strany :       M PS 9/1  ČJ  PS 11/1, písanka str. 34 jen adresa, str 35 celá

8.2.ČJ PS 8,9/1           M str. 4 celá+5/1,2         Písanka do str.33

6.2.ČJ str. 6,7 + 8/1, M str.86, ČJS- do sešitu ČJS jsme z letáků vystřihovali a lepili potravinovou pyramidu, čítanka str.92-95

4.2. Pro nemocné + kdo  nestihl ve vyučování

ČJ PS 6/1,2,4,  M 76, písanka 30, čítanka 90,91, ČJS výživa a potraviny (na 6.2. přinést potravinový leták)

11.2.budeme mít třídní kolo v recitační soutěži. Chtěla jsem vás poprosit, abyste pomohli dětem přes prázdniny najít  básničku (alespoň 4 sloky, ne z čítanky) ať mají čas se ji naučit. Moc děkuji za pomoc

pro nemocné 

30.1. ČJ začali jsme párové souhlásky, procvičovali jsme je na str 67 a 68 v růžové učebnici. M str. 75, ČJS hygiena a čistota

pro nemocné

29.1. ČJ dělali jsme dnes str. 66,  M dokončit str. 74, AJ narozeniny-sekce ANGLIČTINA

Zápis nepovinné četby

do sešitu čtení si můžou děti postupně psát knihy (1 kniha má svoji stránku), které během letošního roku přečetly. 1.řádek- název knihy, 2. řádek-autor, 3. řádek ilustrátor, řádek vynechat, pěti větami napsat o čem kniha byla, řádek vynechat, jak se mi kniha líbila x nelíbila, obrázek 

25.1.M dodělat str.72, 73-jen cvičení 3, čítanka str. 87 - do sešitu s opicí vymyslet a napsat 4 verše (jakoby pokračování básničky)

M- str. 69 dodělat, ČJ PS str. 3, ČJS - zkouším části lidského těla- kdo nedostal jedničku. Čítanka- vybrat si jeden z úkolů: malíř, spisovatel , učitel a splnit zadání do sešitu čtení (je to pohádka o víle- omlouvám se, ale zapomněla jsem si poznačit stránku a doma učebnice nemám. Četli jsme to dnes ve škole. Děti to určit najdou :)

18.1. Pololetní písemné práce z češtiny a matematiky máme napsané. Byly jen samé jedničky. Děti nechybovaly téměř v ničem.  Musím všechny děti moc pochválit a vám  poděkovat za vzornou pomoc při domácí přípravě. Jste super!

O vánočních prázdninách hodně s dětmi čtěte:)

17.12. procvičovali jsme měkké a tvrdé souhlásky, zkoušíme doplňovat správné i/í, y/ý, v matematice rýsujeme čáry, v prvouce jsme si povídali o zimě a Vánocích. Je hodně nemocných dětí , proto budeme do konce týdne jen procvičovat

14.12. pro nemocné:čítanka 59-61, ČJ PS do 44, M 82 trénovat rýsování čar (lehká ruka, držet pravítko na 2 místech, ostrouhaná tužka, čára jako pavučina)

13.12. pro nemocné: ČJ do str. 50 -  doplňovali jsme na folii, prac.sešit 42, M do 64 +82,  čítanka str.56, 

30.11.ČJ 40/2 dopsat

pro nemocné: ČJ PS 38, 39, 40/1,2 M 53,54

29.11. ČJ- dokončit v sešitě přepis básničky

28.11. ČJ PS 36/3      M 53/3 dokončit do sešitu matematiky(3příklady se závorkami)

27.11. ČJ PS 36/2,5

pro nemocné: ČJ 42,43 pravopis ú,ů, slabikotvorné r,l M-52

26.11. ČJ 42/3 napsat do sešitu s opicí

pro nemocné: ČJ - pravopis samohlásek-krátké, dlouhé, pravopis u,ú,ů (str.41,42)  M -  do str. 51 ,  ČJS - pomoc v rodině, péče o domácí mazlíčky

21.11.dokončit - písanka 18

pro nemocné: písanka - 18, čítanka - 29, M - 49/1,2,4  ČJS - moje rodina, ČJ procvičovat slova nadřazená, podřazená, souřadná, souznačná, pořádek slov ve větě - psali jsme písemnou práci.

16.11.ČJ PS 32/1 přepsat psacím 3 věty. Zkoušíme rozdělovat slova na konci řádku

15.11. M 46 - dodělat (kdo nestihl), ČJ PS 31/3

Je důležité, aby děti každý den alespoň 10 minut četly nahlas

14.11 . ČJ 36/4 do sešitu s opicí, 

pro nemocné: písanka - 17, M - 81, ČJS - procvičovat - rodina

13.11. ČJ PS 24/1

pro nemocné: ČJ -  PS 30, M -  78,79,80, ČJS - str. 17 umět odpovědět na otázky, AJ  - Take off your..., Put on your...

9.11. ČJ PS 27/1,2,3

7.11. M 42/5

8.11. od 15,30-17,30 konzultace: rodič-žák-učitel

5.11. M 40 dokončit, ČJ PS 23/1

Prosím, podívejte se doma, jestli nemáte navíc čítanku Marušky-nemůžeme ve třídě najít, děkuji moc

2.11. M 39-dokončit, ČJ pracovní sešit 22/2,3, naučit se básničku: Vyletěl si pyšný drak- z čítanky

26.10. Na podzimní prázdniny jsem dala dětem na dobrovolné procvičování čtecí list do ČJ a pracovní list do matematiky. 

Užijte si pohodový prodloužený víkend

25.10.ČJ PS 20/1

Na středu 31.10.-připravit písničku- jakoukoli i moderní 

24.10.písanka-dopsat str. 13, M str. 35/5 

18.10. M 29/5, písanka str.12 dokončit

17.10. M 28/5-dokončit, ČJ PS 16/3 očíslovat správné pořadí vět

15.10.ČJ 23/3 napsat ve správném pořadí do sešitu s opicí, číst, procvičovat +a-do 10

12.10. dělali jsme: v ČJ str 20,21 , M 25/2a)2b), 26/1,2

domácí úkol ČJ str. 20/7 napsat do sešitu s opicí

11.10.dělali jsme: v ČJ str. 19, v M PS str. 22,23,24

10.10. PS M dodělat str. 21, ČJ-růžová učebnice str. 18/opsat báseň Drakův frak-hodně dětí stihlo ve škole, číst ve vlastní knížce

8.10. PS M 15/1-dokončit, 15/2 podívat se, 15/4 vypočítat a doplnit

Máme za sebou první srovnávací prověrky 2.tříd. Děti byly moc šikovné a napsaly je většinou na výbornou. Diktát jsme psali do školního sešitu. Děti chybovaly ojediněle, většinou v interpunkčních znaménkách. Opis říkanky (občas chybělo písmenko nebo čárka za veršem) a mluvnici (téměř bez chyb) psali na papír. Matematiku napsaly úplně všechny děti na 1. Moc všechny chválím. Snažili se si vše překontrolovat a opravit.

 5.10. M str.21/1, písanka dopsat str. 9, číst ve své knize(ať vám každý den čtou 10 minutek)

1.10.ČJ PS str.11, 12/3, M PS 15/9 kdo nestihl + 18/4

26.9. M str. 12/3 zpaměti, ČJ PS str. 10,dokončit-kdo nemá, str.11/3,4 + číst svoji knížku

25.9. M dokončit sčítání pomocí rozkladu čísel (nalepené v sešitě), ČJ procvičovat seřazování slov podle abecedy.

20.9. 

ČJ str. 10/1,2- naučit se abecedu(do pondělí), ČJ PS 9/2, M-sčítání s přechodem přes desítku 9+..., děti si přinesou červeno-modrá kolečka            z 1.třídy, pracovní sešity si necháme ve škole 


18.9.ČJ 8/8 - dokončit do sešitu